Ваучер за подарък

Ваучер за подарък

За да поръчате ваучер за подарък, свържете се с нас, като посочите сума на ваучера, имена, телефон и имейл на получател и подател.


Общи условия за закупуване на подаръчен ваучер от онлайн магазин www.Noktoplastika.Net:

1. Ваучер за подарък можете да закупите само чрез онлайн магазин www.Noktoplastika.Net, след попълване на формата за поръчка.
2. Ваучерът е на стойност по избор, като минималната сума е 20 лв.
3. Ваучерът може да се ползва единствено за закупуване на стоки в онлайн магазин www.Noktoplastika.Net.
4. След подаване на заявка, ще Ви бъде предоставена информация за начина на заплащане.
5. След получаване на Вашето плащане, ние ще изпратим до 24 часа по e-mail на получателя вачуера в електронен формат. Получателят ще бъде информиран кой е изпращачът. Ако желаете анонимност, е необходимо да посочите това в поръчката.
6. В случай, че сумата на поръчката на получателя надминава сумата, налична във ваучера за подарък, то разликата трябва да бъде заплатена. Ако сумата на поръчката е по-ниска от стойността на ваучера, разликата не се възстановява.
7. Валидността на ваучера е 30 дни от валидацията му. За валиден се счита ваучер, който е бил заплатен и изпратен по e-mail на получателя. Ако бъде направена поръчка след изтичане на този срок, ваучерът няма да бъде признат и сумата на поръчката ще бъде дължима за плащане.
8. Наличността по ваучера за подарък не може да бъде трансферирана по друга карта или ваучер или заменена за пари. 
9. Онлайн магазин www.Noktoplastika.Net не носи никаква отговорност при загуба, кражба или унищожение на ваучерa, както и ако е използван без позволение и знание на получателя. 
10. Онлайн магазин www.Noktoplastika.Net има пълното право да деактивира всеки един ваучер за подарък, ако възникне съмнение, че същият е бил обект на кражба или придобит по някакъв друг незаконен начин, както и ако е бил използван неправомерно и против Общите условия за ползване на ваучерите за подарък. 
11. Онлайн магазин www.Noktoplastika.Net полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните Ви данни, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на Личните Данни. Те ще бъдат използвани единствено за изпълняване на поръчката Ви и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
12. Сумата, заплатена за подаръчен ваучер, не се възстановява.

Как да поръчам от Noktoplastika.Net?

#какдапоръчам #козметиказаманикюр #ноктопластика #салониварна #мамаиаз #маникюрварна #материализаманикюр #магазинматериализаманикюр #маникюр Включете субтитрите, за да видите пълната инструкция! При следваща поръчка, след като влезете в профила си, вс